Finn Heath fik FYC og DCS' uddannelsespris 2013

Som dette års modtager af uddannelsesprisen valgte FYC-bestyrelsen blandt mange indstillede og velkvalificerede personer Finn Heath. Motivationen herfor var blandt andet Finn Heath' mangeårige store arbejde med......

Finn har siden 2010 været uddannelsesansvarlig overlæge på afdelingen. Her har han som en ildsjæl arbejdet hårdt for at løfte uddannelsen af de yngre læger, særligt i det forgangne år i forbindelse med et inspektorbesøg. Han har til stadighed talt de yngre lægers stemme i afdelingen i en ressourcefattig tid med stigende produktionskrav. Finn har arbejdet hårdt for at synliggøre uddannelsen med en filosofi om, at de yngre læger skal have den bedst mulige uddannelse for at vi fremadrettet kan give vores patienter den bedste behandling.

Finn er som person usædvanlig venlig og behagelig. Han tager sig tid til at lytte til de yngre lægers problemer, kritik og forslag til forbedringer og gør sit ypperste for at løse udfordringerne. Han har synliggjort udviklingen i uddannelsen for de yngre læger ved fx at få opsat nye tavler, synlige for alle på lægegangen, med et detaljeret overblik over alle yngre lægers uddannelsesforløb og progression heri; med daglige påmindelser til afdelingens læger om hele tiden at søge uddannelsespotentialet i det kliniske arbejde; med indførelse af daglig gennemgang af cases til morgenkonferencer; med indførelse af en konference midt på dagen med seniorlæger for at diskutere uddannelsesrelevante emner; med sikring af frihed til de yngre læger til deltagelse i undervisning både på og udenfor afdelingen; med prioritering af de yngre lægers uddannelse i arbejdsplanen i tilfælde af sygdom; og med indførelse af dedikerede delvejledere ved færdighedstræning i de forskellige kardiologiske subspecialer for hoveduddannelseslæger samt interne ekkokurser for alle reservelæger. Alt sammen små ting, der umiddelbart virker indlysende, men som er essentielle for en god kardiologisk uddannelse. Denne indsats vil vi gerne hylde.
Finn har således ydet en ekstraordinær indsats for uddannelsen af læger indenfor kardiologien på en kardiologisk afdeling i Danmark.

Prisen omfatter foruden æren et beløb på 25.000 kr. Prisuddelingen fandt sted fredag d. 18. maj 2013 ved DCS’s årsmøde på Nyborg Strand og var sponsoreret af MSD, der takkes mange gange herfor. 

 

Gå til toppen