Niels Henrik Krarup fik FYC og DCS' uddannelsespris

Som dette års modtager af uddannelsesprisen valgte FYC-bestyrelsen blandt mange indstillede og velkvalificerede personer Niels Henrik Krarup. Motivationen herfor var blandt andet Niels Henriks mangeårige store arbejde med at etablere ALS kurser i Vestdanmark.

 

Niels Henrik har en alenlang undervisningsportefølje, som omfatter kursusledelse og undervisning på bl.a. Sundhedsstyrelsens A-kurser i Akut Medicin, kurser og instruktørkurser i akut hjertemedicin og genoplivning. Niels Henrik har ydermere været medinitiativtager til oprettelse af en lang række kurser for læger og sygeplejersker i akut hjertemedicin. Endvidere har Niels Henrik spillet en central rolle i udvikling af kursuser for læger i klinisk basisuddannelse samt fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Udover at være en fremragende underviser og formidler har Niels Henrik i kraft af sit engagement og arbejde i styregruppen for European Resuscitation Council (ERC) Advanced Life Support-kurser (ALS) i Danmark under Dansk Råd for Genoplivning etableret fornævnte kursus i Vestdanmark. Uden Niels Henriks initiativ og utrættelige indsats, var der ikke blevet opbygget en Vestdansk kursusorganisation. Muligheden for deltagelse på ERC ALS-kursus i Vestdanmark har medført at en lang række yngre som ældre kardiologer fra hele landet er blevet uddannet i avanceret genoplivning.

Niels Henrik Krarup har sidenhen bistået at flere af kursusdeltagerne er blevet uddannet som instruktører. Deltagelse i ALS-kursus og instruktøruddannelse var tidligere kun muligt i Østdanmark.
Niels Henrik har ydermere forfattet og er medforfatter på et holdningspapir og en klinisk procedure (trykt i Ugeskrift for Læger) på vegne af Dansk Cardiologisk Selskab samt bidraget til den nationale kardiologiske behandlingsvejledning, NBV, i 2008, 2009, 2010 og 2011.

Niels Henrik har således i bredeste forstand ydet en ekstraordinær indsats for uddannelsen af læger indenfor kardiologien på lokalt, regional og nationalt plan.
Prisen omfatter foruden æren et beløb på 25.000 kr. Prisuddelingen fandt sted fredag d. 6. maj 2011 ved DCS’s årsmøde på Nyborg Strand og var sponsoreret af Sanofi-Aventis, der takkes mange gange herfor.
Gå til toppen