1. reservelæge, ph.d. Tina Svenstrup Poulsen fik FYC og DCS' uddannelsespris

Som dette års modtager af uddannelsesprisen valgte FYC-bestyrelsen blandt mange indstillede og velkvalificerede personer Tina Svenstrup Poulsen. Motivationen herfor var Tinas mangeårige arbejde med at forbedre uddannelsesvilkårne for yngre cardiologer i både lokale, regionale og nationale sammenhænge.

 

Ved overrækkelsen motiverede FYCs formand Rasmus Møgelvang tildelingen af prisen med følgende ord:

 

Årets prismodtager har i gennem mange år været en særdeles aktiv, inspirerende og meget vellidt underviser af yngre kardiologer. Herudover så er og har prismodtageren i mange år været særdeles engageret i yngre kollegaers arbejds- og uddannelsesvilkår.

Vi ved at, på trods af travle arbejdsdage så finder vores prismodtager altid tid til at undervise yngre kollegaer i alt fra basale ekkokardiografiske færdigheder til mere avancerede databaseopbygninger og statistiske analyser – dette forestås med en enorm tålmodighed uanset om der er risiko for at komme bagud med dagens program eller at frokostpausen skulle blive anvendt til andet end at spise.

Det fremgår også af indstillingerne at prismodtageren har inspireret og introduceret mange yngre kollegaer til forskning og at hun med entusiasme, flittighed og effektivitet forestår vejlederopgaver for både ph.d.-studerende, prægraduate forskningsstipendiater samt studerendes fordybelsesopgaver.

Med sit enorme engagement for yngre kollegaers uddannelse og videreuddannelse har hun i sine poster indenfor lokale, regionale såvel som nationale uddannelsesudvalg bidraget til at varetage yngre kollegaers interesser og uddannelsesmuligheder.

Prismodtageren startede dette arbejde tidligt i hendes karriere og da hun siden hen blev valgt som formand for foreningen af yngre cardiologer satte hun yderligere fokus på yngre kardiologers uddannelsesmuligheder og krav, herunder lagde hun et stort arbejde i forbindelse med ændringer af den kardiologiske speciallægeuddannelse. Det imponerende og meget udslaggivende i forbindelse med kåringen som årets prismodtager er at hun nu mange år efter sin formandspost i FYC har fortsat og intensiveret sit arbejde for yngre kardiologers uddannelsesvilkår.

Årets prismodtager er enormt vellidt blandt sine kollegaer for sit engagement og faglighed, og når talen falder på prismodtageren er det ofte blevet sagt ”Hun er god, sådan en skal man holde på”

Prisen omfatter foruden æren et beløb på 25.000 kr. Prisuddelingen fandt sted fredag d. 7. maj ved DCS’s årsmøde på Nyborg Strand og var sponsoreret af Medtronic, der takkes mange gange herfor.

Gå til toppen