Jacob Eifer MøllerOverlæge dr. med. Jacob Eifer Møller fik FYC’s og DCS’s uddannelsespris 2009.

 

Som dette års modtager af uddannelsesprisen valgte FYC-bestyrelsen blandt flere indstillede og velkvalificerede personer Jacob Eifer Møller fra Kardiologisk afdeling på Rigshospitalet. Motivationen herfor var Jacobs langvarige og utrættelige arbejde for at bedre uddannelsen af yngre kardiologer, både hjemme på sin egen afdeling og på det nationale plan.

 

I forbindelse med overrækkelsen på DCS’s årsmøde blev det om prismodtageren bl.a. bemærket, at han:

 • Udnytter enhver lejlighed til at undervise yngre læger hjemme på sin afdeling
 • Forstår balancen mellem at lade andre komme til og selv demonstrere vigtige håndgreb
 • Mestrer at give let forståelige og overskuelige forklaringer på komplekse problemstillinger
 • Er aktiv, inspirerende, lyttende, meget vellidt, kompetent og systematisk
 • Gerne vil ringes op dag og nat med spørgsmål fra sine kolleger – også udenfor sine skemalagte vagter
 • Altid er venlig og imødekommende, når man spørger ham
 • Bliver kaldt de yngre lægers livline
 • Er en fremragende foredragsholder, som velvilligt har stillet op som underviser i en lang række sammenhænge inkl. til FYC’s årsmøder og efterårsmøder
 • Har taget initiativ til og været tovholder på udarbejdelsen af de meget populære nye lomme-ekkoguidelines
 • Har været primus motor på opnormering af de meget efterspurgte DCS-ekkokurser
 • Gerne selv lægger krop til, når en TEE-probe skal sluges i uddannelsesøjemed og oven i købet – med proben i halsen – har overskud til at hjælpe medunderviserne, hvis ”knappologien” på ekkoapparatet driller

På den baggrund var det en meget stor glæde og fornøjelse på FYC’s bestyrelse vegne at kunne tildele ham årets pris der foruden æren omfatter et beløb på 25.000 kr. Prisuddelingen fandt sted fredag d. 1. maj ved DCS’s årsmøde på Nyborg Strand og var sponsoreret af GlaxoSmithKline, der takkes mange gange herfor.

Gå til toppen