Foreningen af Yngre Cardiologers (FYC’s) og Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS’s) Uddannelsespris uddeles årligt for at hædre en person eller en afdeling som har ydet en ekstraordinær indsats for uddannelsen af læger indenfor kardiologien.

Alle der måtte opfylde ovenstående kriterier kan indstilles og alle navngivne personer kan indstille en person eller en afdeling ved at sende en motiveret indstilling til FYC’s formand.

Anmodning om indstillinger til uddannelsesprisen samt frist annonceres i FYC’s nyhedsbrev, på www.FYC.dk, samt ved FYC’s Årsmøde.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på antallet af indstillinger, samt en vurdering af indholdet og omfanget af kandidaternes indsats. FYC’s 7 bestyrelsesmedlemmer afgør ved afstemning blandt de indstillede personer og afdelinger, hvem der tildeles årets FYC’s og DCS’s Uddannelsespris. Ved stemmelighed blandt flere kandidater, tæller FYC’s formands stemme dobbelt.

Uddannelsesprisen er på 25.000 kr. og kan benyttes til forskning og uddannelse indenfor kardiologi. Prisen uddeles i forbindelse med Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde. Prisen kan søges sponsoreret fra lægemiddel-, device eller medicoteknikindustrien efter de til enhver tid gældende regler for et sådant samarbejde. Det betinges at sponsor ikke har indflydelse på valg af prismodtager.

Gå til toppen