I samarbejde med FYC 

I samarbejde med Boehringer Ingelheim uddeler FYC i år samlet kr. 50.000,- i uddannelseslegater til FYC medlemer til deltagelse i arrangementer med et dokumenteret videnskabeligt formål.

Ansøgningsfrist 25. marts 2011.

Regler

  1. Uddannelseslegatet annonceres i Foreningen af Yngre Cardiologers Nyhedsbrev og på www.fyc.dk.
  2. Ansøgning om uddannelseslegatet kræver medlemskab af Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).
  3. Der kan søges om støtte til studierejser, med et veldefineret videnskabeligt formål, samt kursus og kongresrejse. Aktive deltagere vil have præference ved tildeling.
  4. Der uddeles i alt kr. 50.000 i sædvanligvis 3-5 portioner.
  5. Motiveret ansøgning, budgetoverslag samt curriculum vitae sendes til:
     1.reservelæge
     Jesper K. Jensen
     Kardiologisk Afdeling B, Odense Universitetshospital
     Sdr. Boulevard 29
     5000 Odense C
     
   Ansøgningsfrist er den 25. marts 2011.
   Ansøgningen skal derfor indeholde:
   1. Navn
   2. Adresse
   3. CPR
   4. Mellemskab af FYC og DCS
   5. Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
   6. Kort CV (max. 2 A4 sider)
   7. Budgetoverslag

 

 • Bestyrelsen for Foreningen af Yngre Cardiologer udpeger legatmodtagerne.
 • Legatuddeling vil finde sted i forbindelse med foreningens årsmøde den 9.-10. april 2011, og deltagelse heri er en betingelse for tildeling af legatet.
 • Legatmodtagerne vil her blive anmodet om en kort præsentation af projekt og rejseplaner.
 • Originale rejsebilag fremsendes snarest (normalt inden for 6 måneder) til Foreningen af Yngre Cardiologers næstformand.

 

 

Gå til toppen