I samarbejde med FYC 

Igen i år uddeler Nycomed i samarbejde med FYC samlet kr. 50.000,- i rejselegater til FYC medlemer med et dokumenteret videnskabeligt formål.

Ansøgningsfrist 10. marts 2010.

Regler

 1. Rejselegatet annonceres i Ugeskrift for Læger, Yngre Cardiologers Nyhedsbrev samt lokalt på afdelingerne.
 2. Ansøgning om rejselegatet kræver medlemskab af Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).
 3. Der kan søges om støtte til studierejser, med et veldefineret videnskabeligt formål, samt kursus og kongresrejse. Aktive deltagere vil have præference ved tildeling.
 4. Der uddeles i alt kr. 50.000 i sædvanligvis 3-5 portioner.
 5. Motiveret ansøgning, budgetoverslag samt curriculum vitae sendes til:
    1.reservelæge
    Jesper K. Jensen
    Kardiologisk Afdeling B, Odense Universitetshospital
    Sdr. Boulevard 29
    5000 Odense C
    
  Ansøgningsfrist er den 10. marts 2010.
  Ansøgningen skal derfor indeholde:
  1. Navn
  2. Adresse
  3. CPR
  4. Mellemskab af FYC og DCS
  5. Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
  6. Kort CV (max. 2 A4 sider)
  7. Budgetoverslag
 6. Bestyrelsen for Yngre Cardiologer udpeger legatmodtagerne i samarbejde med Nycomed Danmark.
 7. Legatuddeling vil finde sted i forbindelse med foreningens forårsmøde den 17.-18. april 2010, og deltagelse heri er en betingelse for tildeling af rejselegatet.
 8. Legatmodtagerne vil her blive anmodet om en kort præsentation af projekt og rejseplaner.
 9. Originale rejsebilag fremsendes snarest (normalt inden for 6 måneder) til Foreningen af Yngre Cardiologers sekretær.

 

Gå til toppen