AstraZeneca’s Efteruddannelseslegater 2022

Uddeles i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)

AstraZeneca ønsker at støtte dansk kardiologisk forskning gennem at sponsorere avanceret faglig efteruddannelse af yngre læger i juniorforskerstillinger (ph.d- studerende, post doc eller lignende), der er medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) eller Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC) og som forsker i kardiologi.

Sponsoratet gives i form af efteruddannelseslegater til studieophold:

 • 4 legater af maksimum DKK 25.000 pr. stk.
 • Legatmodtagere udvælges af DCS’ bestyrelse

Der kan ansøges om støtte til:

 • Studieophold i ind- eller udland med henblik på eksempelvis at lære en ny metode indenfor relevant forskningsområde, som ikke ellers vil være tilgængelig på lægens eget aktuelle ansættelsessted i Danmark. Bilag for afholdelse af efteruddannelseslegatet skal fremsendes inden udgangen af 2022.

Følgende faktiske afholdte omkostninger kan dækkes (dog maksimalt Legatbeløbets grænse):

 • Rimelige rejseomkostninger (økonomiklasse)
 • Rimelige opholdsomkostninger i form af overnatninger på campusområde eller hotel

Betingelser for at komme i betragtning til legater:

 • Det faglige arbejde under ophold på stedet skal have en varighed svarende til mindst 25 arbejdstimer pr. uge i Danmark, idet det også anerkendes, at det at uddanne sig indenfor eksempelvis en ny faglig metode vil kræve tid udover de 25 timer ugentligt.
 • Der skal foreligge detaljeret projektbeskrivelse, hvoraf formålet med opholdet klart fremgår.
 • Der skal foreligge skriftlig dokumentation fra den ansvarlige person på opholdsstedet, der bekræfter at oplæring finder sted.

Følgende vurderes ved udvælgelsen (prioriteret liste):

 • Længerevarende udlandsophold hvor der tillæres forskningsmetodologi (inkl. kliniske procedurer), der efterfølgende kan implementeres i Danmark
 • Kortere, fokuserede udlandsophold hvor der tillæres forskningsmetodologi (Inc. kliniske procedurer), der efterfølgende kan implementeres i Danmark
 • Længerevarende udlandsophold hvor der anvendes forskning metodologi (Inc. kliniske procedurer), der ikke er tilgængelige i Danmark
 • Kortere, fokuserede udlandsophold hvor der anvendes forskning metodologi (Inc. kliniske procedurer), der ikke er tilgængelige i Danmark
 • Indlandsophold, hvor tillærte metoder efterfølgende kan implementeres på egen afdeling

Der gives ikke støtte til

 • Kongresrejser eller kursusdeltagelse

Ansøgning

 • Sendes til DCS’ formand Steen Dalby Kristensen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) med c.c. til den lægefaglige sekretær Jaob Thorsted Sørensen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) samt DCS' sekretariat (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).
 • Skal være DCS i hænde senest 15. maj kl.12.00 2020
 • Skal indeholde
  • Resume af projektbeskrivelse incl. formålet med studieopholdet (ca. 1 side)
  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Skriftlig dokumentation fra den ansvarlige person på opholdsstedet, der bekræfter at oplæring finder sted samt udstrækningen heraf (daglige timer og længde på opholdet).
  • Kort CV

Gå til toppen