Tema: Symposium om invasiv kardiologi
Dato: 7. April 2022
Sted:

Odeon, Comwell H.C. Andersen Hotel, Odense

Tema: Avanceret hjertesvigt
Dato: 8. december 2021, kl 17 - 20
Sted:

Aarhus Universitetshospital + Virtuelt på Rooms

Tema: Behandling af Iskæmisk Hjertesygdom
Dato: Udskudt
Sted:

Rigshospitalet

Tema:  Online indtroduktion til Databaseprogrammet REDCap
Dato: 27. september 2021
Sted: Rigshospitalet, auditoriet, afsnit 2.14.2 og Rooms (viruelt)

 

Tema: AFLI ablation og medicinsk rytmekontrol
Dato: 27. oktober 2021, kl 17 - 20
Sted:

Rigshospitalet, auditoriet, afsnit 2.14.2

Tema: Kardiologiens alternative karrieremuligheder
Dato: 13. september 2021, kl 17 - 20
Sted:

Rigshospitalet, auditoriet, afs 2.14.2 + Virtuelt på Rooms

Tema: Non-invasiv iskæmiudredning
Dato: 12. oktober 2021, kl 17 - 19
Sted:

Hjertemedicinsk afd. OUH + Virtuelt på Rooms

Tema: Det præoperative tilsyn
Dato: Torsdag 9. december 2021 kl 17 - 19 (ny dato)
Sted:

Hjertemedicinsk afd OUH + Virtuelt på Rooms

Gå til toppen