Dagsorden for generalforsamling lørdag d. 18/4-2015 på Hotel Grand i Odense

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand og godkendelse af beretning
 3. Beretning fra FYC's medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskabs udvalg og andre relevante råd, nævn og udvalg
  • DCS's ansættelsesudvalg
  • De tre ansættelses udvalg i HU-stilllinger til kardiologi
  • De tre regionsspecifikke uddannelsesudvalg
 4. Beretning fra FYC’s Uddannelsesudvalg Nord, Syd og Øst
 5. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
 7. Valg af formand, næstformand, øvrige bestyrelse, revisorer og nucleus-medlemmer af FYC's uddannelsesudvalg.
 8. Eventuelt.
Gå til toppen