21. april 2012 kl. 16.00 på Hotel Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra FYC's medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskabs udvalg og andre råd og udvalg.
  - Kursus- og CME-udvalget
  - Uddannelsesudvalget
  - Udvalg til bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb i hhv. Region Nord, Syd og Øst
  - Uddannelsesudvalget i kardiologi i Region Nord
  - Det regionale videreuddannelsesråd i Region Syd
  - Det regionale videreuddannelsesråd i Region Øst
  - FYC’s uddannelsesudvalg i Vest
  - FYC’s uddannelsesudvalg i Øst
 4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
 6. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 7. Eventuelt
Gå til toppen