9. april 2011 kl. 16.00 på Hotel Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologers medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskabs udvalg.
  - Uddannelsesudvalget
  - Kursus- og CME-udvalget
  - Udvalg til bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb
  - De regionale videreuddannelsesudvalg i Region Øst
  - Det regionale videreuddannelsesudvalg i Region Syd
 4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
 6. Valg af formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 7. Eventuelt
Gå til toppen