25. marts 2006 Hindsgavl Slot, Middelfart

Referat ved Merete Heitmann
 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Anne Kaltoft blev valgt som dirigent og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Formandsberetning. Susette Krohn Therkelsen henviste til sin skriftlige formandsberetning på hjemmesiden (Læs beretningen her) og takkede for opbakningen i formandsperioden. Formandsberetningen blev godkendt uden indvendinger.
  3. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer's medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskab's udvalg. Formanden aflagde beretning fra V-udvalget (omtalt andetsteds).
  4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent (foreslås uændret = 150 kr årligt). Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Kontingentet er uændret 150 kr. årligt.
  5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne: Der var ingen indkomne forslag.
  6. Valg af revisorer. Ulla Davidsen og Anne Sejer Knudsen fortsætter som revisorer i endnu et år.
  7. Valg af formand. Den nuværende formand går af og formandsskabet overgår iflg. vedtægterne til Region Syd. Tina Svendstrup Poulsen blev valgt.
  8. Valg af sekretær.Den nuværende sekretær går af og formandsskabet overgår til region syd. Kristian Altern Øvrehus blev valgt.
  9. Valg til bestyrelsen: Region Nord: Sam Riahi trækker sig fra bestyrelsen. Niels Henrik Krarup blev valgt. Bent Raungard er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Region Syd: Jess Lambrechtsen trækker sig fra bestyrelsen, Tina Svendstrup Poulsen er på valg, genopstillede og bliver valgt til formand. Kristian Altern Øvrehus bliver valgt til sekretær. Region Øst: Berit Jensen og Christian Jøns bliver valgt. Det regionsfri mandat er besat af Hanne Rasmussen, region Øst, der ikke er på valg.
  10. Eventuelt. Der var intet under aktuelt. 
Gå til toppen