29. september 2005 Raddisson SAS H.C. Andersens Hotel, Odense

Referat ved Hanne Rasmusen 

Fysisk træning og hjertesygdom, kan det være farligt?

Om end sensommeren sluttede denne dag og blev erstattet af regn og blæst, var der talstærkt fremmøde med over 60 deltagere til FYC efterårsmøde d. 29. september i Odense.

Mødet blev indledt af Hanne Rasmusen, der med tal fra Hjerteforeningens sidste opgørelse i 2003 viste at udbredelsen af hjerterehabilitering på de danske sygehuse fortsat lader meget tilbage at ønske. Kun hver fjerde patient med iskæmisk hjertesygdom bliver tilbudt hjerterehabilitering. Dette til trods for en dokumenteret behandlingseffekt på såvel sygdomspatogenese, livskvalitet som mortalitet.

Dette blev fulgt op af første foredragsholder Cand. Scient. Morten Zacho fra Center for muskelforskning på Rigshospitalet. Han gennemgik, hvordan man gav hjertepatienten den rette »recept på motion« for at opnå såvel metabolisk som aerob fitness, men fremhævede samtidig betydningen af styrketræning ikke mindst for den muskelsvage gruppe af vores patienter. Hos denne patientgruppe kan man opnå både øget styrke og kondition ved styrketræning. Til vurdering af intensitet af træningen anbefalede Morten Zacho Borg-skalaen med en magisk grænse på max. 15, der korrelerer med en grad af dyspnø, hvor man kun kan tale i korte sætninger.

Finn Heath fra Kardiologisk afd. B på Odense Universitetshospital havde venligt overtaget indlægget: »Pludselig død under træning« da Anders Kirstein måtte melde forfald. Han tog udgangspunkt i ESC rapporten publiceret i februar i år om screening af atleter for hjertesygdom. Dette for at undgå en risiko for pludselig død på 2,3 per 100.000 atleter under eller umiddelbart efter træning. Tallet er baseret på et italiensk studie i Veneto regionen. Hvad tallet er i Danmark er derimod noget mere usikkert. Men ifølge Sundhedsstyrelsen ca. 1-2 tilfælde af pludselig død om året blandt yngre atleter under 35 år i Danmark. Dette tal mente flere i salen var betydeligt underdrevet ud fra egne erfaringer. Hvorvidt man i Danmark skal screene alle atleter under 35 år systematisk med familieanamnese, objektiv undersøgelse og 12 afledningers EKG hvert andet år, som rapporten anbefaler, er der nedsat en arbejdsgruppe under DCS til at vurdere.

Med 6 års erfaring som læge for Dansk Cykel Union gav Lars Juel Andersen fra Kardiologisk afd. P på Gentofte Amtssygehus et spændende foredrag om de kardiovaskulære problemer, der kan opstå ved træning på eliteplan. Han beskrev de strukturelle forandringer, sportshjertet, der kan ses med hhv. ekcentrisk og koncentrisk hypertrofi afhængig af om atleten dyrker dynamisk træning eller styrketræning. Samt at der er en glidende overgang fra den fysiologiske remodellering til den patofysiologiske kardiomyopati, og at de kan være svære at skelne. Den fysiologiske remodellering er dog vist at være reversibel, men det kræver at atleten pauserer træningen i måneder. Lars Juel Andersen oplyste, at der ikke foreligger dokumentation for at sportshjertet disponerer til senere kardiomyopati eller elektrofysiologiske forstyrrelser. Med henvisning til diagnostiske probelemer ved screening af atleter fremhævede Lars Juel Andersen at netop mange atleter har EKG forandringer med første og anden grads AV blok (Wenckeback) samt hypertrofi mønster i præcordialafledninger og ST-forandringer. Endelig fremhævede han, at syncope specielt under træning er et kardinalsymptom, der altid bør føre til træningspause og yderligere kardiologisk udredning.

En spændende dag med stor spørgelyst blev afsluttet med et underholdende indlæg om doping af Rasmus Damsgaard fra Centret for muskelforskning på Rigshospitalet. Han oplyste, at listen af forbudte stoffer nu er på over 300 præparater. At bl.a. brugen af anabole steroider fortsat er udbredt ikke mindst under styrketræning. Og at der foreligger kasuistiske meddelelser om, at det har givet myokardieinfarkt. Ved mistanke om misbrug af anabole steroider anbefalede Rasmus Damsgaard, at man målte plasma LH, som bliver supprimeret.

Et rigtig godt møde, der ikke blev mindre kedeligt af luksuriøse omgivelser og god mad på Radisson SAS H.C. Andersens Hotel.

Mødet blev sponsoreret af Pfizer.

Gå til toppen