Årsmøde 2015

Rundt om hjertet – Venner og fjender

18. – 19. april 2015

Grand Hotel

Jernbanegade 18, 5000 Odense C

 PROGRAM LØRDAG D. 18. APRIL
 Kl.   9.30 - 10.00 Registrering og Kaffe
   
 Kl. 10.00 - 10.10 Velkomst
   
 Kl. 10.10 - 11.00 Reumatologiske sygdomme med kardielle manifestationer
  v/ Lektor, overlæge, ph.d. Klaus Søndergaard, Reumatologisk afd., Aarhus Universitetshospital.
   
 Kl. 11.00 - 11.10 Pause
   

 Kl. 11.10 - 11.30

Uddeling af FYC's uddannelses legat sponsoreret af Boehringer Ingelheims & AstraZeneca
   
 Kl. 11.30 - 12.15 Erfaringer og resultater fra 3 ph.d.'er fra det forgangne år
  Læge, ph.d. Christina Stolzenburg Oxlund ”Resistant hypertension, treatment and pathogenesis”
  Læge, ph.d. Anders Bruun Mathiasen ”Cellular tracking and treatment with mesenchymal stromal cells in patients
  with chronic ischemic heart disease and refractory angina”
  Læge, ph.d. Christian A. Frederiksen “FATE set fra kardiologens side”
   
 Kl. 12.15 - 13.15 FROKOST
   
 Kl. 13.15 - 14.00 Kardio-renalt syndrom
  v/ Professor, overlæge, ph.d., dr. med. Henrik Birn, Nyremedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital
   
 Kl. 14:00 - 14:15 Pause
   
 Kl. 14.15 - 15.00 Pludselig kardiovaskulær død hjertesygdomme
  v/ Professor, overlæge, ph.d., dr. med. Ulrik Thorngren Baandrup, Center for Klinisk Forskning/Patologisk Institut
   Aalborg Universitet, Sygehus Vendsyssel
   
 Kl. 15.00 - 15.15 Pause
   
 Kl. 15.15 - 16.00 Komplekse hjertesygdomme
  v/ Overlæge, dr. med. Henning Bundgaard, Rigshospitalets enhed for arvelige hjertesygdomme
   
 Kl. 16.00 - 16.15 Pause
   
 Kl. 16.15 - 16.35 Satellitsymposium arrangeret af AstraZeneca
 Kl. 16.40 - 17:00 Satellitsymposium arrangeret af Boehringer Ingelheim
 Kl. 17.05 - 17.25 Satellitsymposium arrangeret af MSD
   
 Kl. 17.25 - 17.45 Pause
   
Kl. 17.45 - 19.00 Generalforsamling
   
 Kl. 20.00 Let traktement
   
  SØNDAG D. 19. APRIL
 Kl.   9.30 - 10.30 Moderne hypertensionsbehandling
  v/ Overlæge, ph.d. Lia Bang, Hjertemedicinsk afd., Rigshospitalet
   
 Kl. 10.30 - 10.45 PAUSE
   
 Kl. 10.45 - 11.30 Yngre danske kardiologer i ESC
 

v/ Læge, ph.d. Maria D. Radu og Læge, ph.d. Mads J Andersen

   
 Kl. 11.30 -11.45 Pause
   
 Kl.11.45 - 12.15 Hjerte MR – et diagnostisk værktøj indenfor kardiologien
   v/ Professor, overlæge, ph.d., dr. med. Won Yong Kim. Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
   
 Kl.12.15 - 12.45  Avancerede ekkokardiografiske modaliteter
   v/ Afdelingslæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, Hjertemedicinsk afd., Rigshospitalet
   
 Kl. 12.45 -12.55  Pause
   
 Kl.12.45 - 13.10   Afslutning
    v/ formanden for FYC

 

Mødet er venligst støttet af: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og MSD

Der vil ikke blive ydet støtte til transport.

Mødet forventes at blive CME-akkrediteret.

Gå til toppen