Elektrofysiologi

Efterårsmøde 2020

16. september 2020

  

 

Opdatering 16.08.2020: MØDET BLIVER AFHOLDT VIRTUELT#PROGRAM 

 

Tid Emne
09.00 - 09.20 Det virtuelle auditorium åbner
09.20 - 09.30 Velkommen
Ved FYC bestyrelse
09.30 - 10.45 EKG og SVT - ikke kun på overfladen
Session 1: Overflade EKG - Steen Pehrson, Rigshospitalet
Session 2: Intrakardielt EKG - Jacob Pontoppidan, OUH
10.45 - 11.00

Kaffepause

11.00 - 12.30

Generalforsamling
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.15 Antiarytmika - kend din ionkanal
Christian Jøns, Rigshospitalet 
14.15 - 14.45 Basal pacemakerlære
Mads Brix Kronborg, Aarhus Universitetshospital
14.45 - 15.15 Pause
15.15 - 16.00 Pacemaker og ICD-problemer i vagten 
Jens Cosedis, Aarhus Universitetshospital
16.00 - 16.30 Breddeøget takykardi - diagnostik
Jacob Moesgaard Larsen, Aalborg Universitetshospital 
16.30 - 16.45 Pause 
16.45 - 17.30 Behandling af refraktær VT - hvad gør jeg i vagten
Niels Sandgaard, Odense Universitetshospital
17.30  Afslutning ved formanden
   

 

Vi har i FYC bestyrelsen desværre fundet det nødvendig at aflyse vores fysiske efterårsmøde d. 16.9.2020 pga den fortsatte Coronaepidemi. I stedet har vi vedtaget at afholde mødet virtuelt. Det virtuelle møde vil blive den samme dag, og vi stiler også mod at programmet er uændret. Det er endnu ikke fastlagt på hvilket digitalt forum mødet vil blive afholdt. Vi anbefaler at man holder sig opdateret via hjemmesiden fyc.dk eller Facebook.


Pris: Gratis.

Klik her for en teknisk guide til hvordan du deltager i det virtuelle Efterårsmøde.

 

 

Tilmelding er lukket!